فرم افزودن یک آزمون آماده به بانک آزمون‌های سایت تستا

توسط فرم زیر قادرید در یک کار اشتراکی به دیگر استفاده‌کنندگان از سیستم تستا امکان بهره بردن از آزمون‌های خود را بدهید.
با استفاده از امکان فراهم شده، هر کس آزمون‌های طراحی شده توسط خودش را به بانک اضافه می‌کند و از آزمون‌های دیگران نیز استفاده می‌کند.
برای استفاده از آزمون‌های به اشتراک گذاشته شده توسط دیگران، به بانک آزمون‌های آماده در سایت تستا مراجعه کنید:
http://tests.testa.cc

عنوان آزمون*:
 
فایل سؤالات*:
 
نام و نام خانوادگی شما:
 
ایمیل شما: